Om oss

Om Kvinnojouren i Stenungsund

Vi är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar under sekretess och tystnadsplikt.

Vi arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Vår uppgift är att arbeta för att kvinnor och barn som blivit utsatta för hot och våld, ska få ett tryggt och bra omhändertagande, få bästa möjliga stöd av kvinnojouren och av samhällets övriga aktörer.

Jourkvinnorna ställer upp som medmänniskor och stöttar kvinnan i sina egna beslut.

Vi möter alla barn som följer med sin mamma till kvinnojouren som egna individer med egna behov, önskemål och upplevelser av våldet.

Kvinnojouren i Stenungsund grundades 1986. Vi är anslutna till Sveriges kvinnojour- och tjejjourers riksförbund www.unizon.se