Viktiga länkar

Vill du ha stöd? Är du utsatt för våld eller hot om våld av din partner? Behöver du någon att tala med? Ring Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 eller gå in på www.kvinnofridslinjen.se. Du kan vara anonym och numret syns inte på din telefonräkning.

Kommuner
Stenungsunds kommun, länk till hemsida
Tjörns kommun, länk till hemsida
Orust kommun, länk till hemsida

Organisationer
Unizon www.unizon.se
Kvinnojourer i väst www.kvinnojourerivast.se
BOJ, Brottsofferjourernas riksförbund www.boj.se
BRIS, Barnens rätt i samhället www.bris.se
Elektra, projekt mot hedersrelaterat förtryck www.elektra.nu
ROKS, Riksorg. för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige www.roks.se
RSCI, Riksorganisationen stödcentrum mot incest www.rsci.nu
Rädda barnen www.rb.se
Rädda barnens webbplats för tjejer som lever i två kulturer www.flicka.nu
Terrafem, nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld www.terrafem.org

Myndigheter
Brottsförebyggande rådet www.bra.se
Brottsoffermyndigheten www.brottsoffermyndigheten.se
Justitiedepartementet www.regeringen.se/sb/d/1476
Kvinnofridsportalen www.kvinnofrid.se
Polisen www.polisen.se
Riksdagen www.riksdagen.se