Råd & Hjälp

Råd till dig som blir illa behandlad fysiskt eller psykiskt

Att fundera över:

– Vill han ha dig helt för sig själv
– Är han svartsjuk
– Talar han illa om dina vänner
– Kräver han att få veta vart du ska och när du kommer hem
– Får han dig att välja dina ord när du ska berätta något
– Är han omotiverat upprörd mot andra
– Slår han sönder saker i ilska
– Anmärker han på ditt sätt att klä dig eller ditt sätt att prata
– Driver han med dig offentligt
– Vad har han för åsikter om andra kvinnor
– Vilken är hans kvinnosyn

Detta är inte kärlek!

Berätta vad som hänt
Prata med någon som du litar på, en kompis, anhörig eller kanske en arbetskamrat.

För dagbok
Anteckna varje gång du blir misshandlad fysiskt eller psykiskt. Det blir då lättare att komma ihåg vad som har hänt om du bestämmer dig för att göra en polisanmälan.

Dokumentera skadorna
Skriv och fotografera synliga skador. Kontakta sjukvården. Be läkaren att fotografera dina skador så att bilderna kan användas som bevis vid en eventuell polisanmälan.

Tro honom inte när han lovar att sluta med misshandeln
Tro inte på honom när han säger att han ska sluta slå. Ha alltid en reträttväg så att du kan ge dig av om han misshandlar dig igen. Ta reda på vart du kan vända dig när som helst på dygnet, t ex socialjouren om du har barn, polisen, sjukhusets rådgivning eller någon annan du känner. Kanske du har någon som kan ge dig en extranyckel utifall något händer.

Ring kvinnojouren i Stenungsund 0723-74 80 60

Du möter enbart kvinnlig personal som kan ge dig råd.

Det kostar inget att prata med oss
Du får vara anonym, vi är ingen myndighet och för inga journaler. Du behöver inte ha synliga skador för att kontakta oss.

Gör en polisanmälan
Genom att göra en polisanmälan markerar du att du inte accepterar hans beteende. Om du inte anmäler skyddar du gärningsmannen och inte dig själv.

Jourlägenhet
Vi har en jourlägenhet där du kan bo under en kortare tid när det är akut. Ring 0723-74 80 60 eller 0723-74 80 00 för ytterligare information.