Trygghet och stöd

Vi vill ge dig trygghet och stöd när livet är tufft

Är du utsatt för våld eller hot om våld av din partner? Behöver du någon att tala med? Hos Kvinnojouren möter du enbart kvinnlig personal som kan ge dig råd och stöd. Du får vara anonym och blir inte registrerad hos någon myndighet.

Det kostar inget att prata med oss.

Vi är ingen myndighet och vi för inga journaler. Du behöver inte ha synliga skador för att kontakta oss.

Vi erbjuder dig:

– Stödsamtal
– Rådgivning
– Kontaktperson
– Hjälp till kontakt med myndigheter
– Skyddat boende
– Jourlägenhet

Vi har en jourlägenhet där du, dina barn och eventuella husdjur kan bo under en kortare tid när det är akut. Ring 0723-74 80 00 eller 0723-74 80 60 för ytterligare information.

Föreningen Kvinnojouren i Stenungsund
Kvinnojouren i Stenungsund är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening som arbetar under sekretess och tystnadsplikt.